Accademia Reale Olandese: New Media and italian politics

journalistiekArturo Di Corinto speech
Italië als voorland? Media en politiek anno 2011

Masterclass journalistiek, 31 mei-8 juni 2011
Inhoud
Een masterclass op het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome voor MA studenten aan Nederlandse universiteiten over de verhouding tussen media en politiek in hedendaags Italië.

• Historische en thematische inleidende colleges
• Nederlandse correspondenten in Italië vertellen over hun ervaringen
• Excursies op locatie
• Rondetafel debat met Italiaanse en buitenlandse experts

Ingangseis
De masterclass staat open voor MA studenten van relevante opleidingen (journalistiek, communicatiewetenschappen, politicologie) aan de UvA, VU, UL, UU, RU en RUG.

Aanmelding en kosten
Gegadigden kunnen zich voor 1 april 2011 aanmelden middels een motivatiebrief, op grond waarvan ze worden geselecteerd. Er zijn geen kosten verbonden aan de masterclass, en het KNIR verzorgt onderdak voor de studenten.
Info en aanmeldingen: a.weststeijn@knir.it

Lascia un commento